نحوه تهیه سلول‌های خورشیدی فیلم نازک CdTe

پروژه مزرعه فراهانی در قم

نحوه تهیه سلول‌های خورشیدی فیلم نازک CdTe

آیا دست اندرکاران سیستم برق خورشیدی/ فتوولتائیک با نحوه تهیه سلول‌های خورشیدی فیلم نازک CdTe با روش رسوب گذاری در دمای پایین آشنا هستند؟

برای تهیه سلول های خورشیدی با راندمان بالا (CdS/CdTe) از رسوب گذاری خلاء در دمای پایین به جای رسوب خلاء رایج در دماهای بالای بستر استفاده می شود. فیلم‌های نازک CdS و CdTe متعاقباً بر روی زیرلایه‌های شیشه‌ای SnO2/Corning 7059 قرار گرفتند و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تکنیک‌های پراش اشعه ایکس با شیوع چرا (GIXRD) مورد بررسی قرار گرفتند. مشخص شده است که فیلم‌های CdTe و CdS که در دمای زیرلایه پایین (۲۱۸ درجه کلوین) رسوب می‌شوند، اندازه دانه‌ها و مورفولوژی سطح بسیار مشابهی دارند، که برای عملکرد فتوولتائیک با راندمان بالا ساختار دستگاه حاصل ضروری است. به ویژه سلول های خورشیدی به دست آمده بازدهی بیش از 14 درصد را نشان می دهند. روش آماده سازی اعمال شده را می توان امیدوار کننده برای ساخت سلول های خورشیدی مبتنی بر CdTe با راندمان بالا در نظر گرفت. برای کسب دانش بیشتر در همین سایت به قسمت درباره ماZ مقالات مراجعه فرمایید.


جدیدترین مطالب سایت :