صندوق پیشنهادها

صندوق پیشنهادها

 

دانلود فرم صندوق پیشنهادها بصورت فایل word

دانلود فرم صندوق پیشنهادها بصورت فایل pdf

از کلیه ذینفعان گرامی( مشتریان، شرکت‌های همکار، کارکنان، تامین کنندگان، کارآموزان و کارورزان شرکت، قشر دانشگاهی جامعه) دعوت می گردد با ارائه پیشنهادهای خود، ما را در بهبود امور شرکت خدمات انرژی یلدای سهند یاری فرمایند. از طرف مدیریت به پیشنهادهایی که در شرکت اجرائی گردد، پاداش داده خواهد شد.


جدیدترین مطالب سایت :