دوره عملی نصب سیستم برق خورشیدی

دوره عملی نصب سیستم برق خورشیدی

دوره عملی نصب سیستم های خورشیدی،دوره های آموزش طراحی و نصب و اجرای سیستم های خورشیدی،آموزش نصب آینه های خورشیدی،دوره آموزشی نصب پنل خورشیدی،آموزشگاه دوره های برق و نصب پنل های خورشیدی،دوره های آموزش نصب سیستم های خورشیدی با مدرک در تهران و کرج،آموزشگاه نصب و اجرای سیستم خورشیدی، آموزشگاه انرژی خورشیدی در تهران و کرج ،آموزشگاه برق خورشیدی در تهران و کرج، آموزشگاه پنل خورشیدی در تهران و کرج،انرژی پاک و نوین و بدون آلودگی،چگونگی،نحوه،اطلاعات، مقاله ،سایت اینترنتی،مرجع نصب سیستم های خورشیدی

دوره طراحی سیستم برق خورشیدی

سرفصل مطالب دوره عملی نصب سیستم‌های خورشیدی

جلسه اول: بازدید از یک نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه و آشنایی با تجهیزات به کار رفته در نیروگاه و تهیه چک‌لیستی از اقلام به کار رفته

* نحوه اسمبل شدن استراکچرها

* معرفی دقیق قطعات به کار رفته در استراکچرها

* بررسی آرایش الکتریکی پنل‌های سری و موازی شده

* بررسی سیستم اینورتر به کار برده شده در نیروگاه

* نکات ایمنی هنگام عملیاتی‌سازی پروژه‌های خورشیدی

* معرفی ابزار لازم برای انجام پروژه‌های خورشیدی

* تهیه چک‌لیست از تمامی ابزارآلات و تجهیزات به کار رفته در یک نیروگاه فتوولتائیک

جلسه دوم: مونتاژ استراکچر آرايه‌‌های فتوولتائیک

* محاسبه میزان وزن جرمی مجموعه استراکچر و پنل‌ها

* بررسی نحوه مونتاژ استراکچر

* انجام عمل مونتاژ

جلسه سوم: نصب پنل‌های فتوولتائیک بر استراکچرها

* بررسی ریز اقلام مورد نیاز برای انجام عمل نصب

* بررسی درست بودن زاویه استراکچر مونتاژ شده قبل از نصب

* انجام عمل نصب پنل‌های فتوولتائیک بر استراکچر

جلسه چهارم: انجام کار‌های باقی‌مانده و بهم‌بندی پنل‌های فتوولتائیک نصب شده و ارزیابی خروجی الکتریکی

* نکات مهم جهت ایمنی در کار

* مرور علت چگونگی بهم‌بندی آرايه‌‌های الکتریکی بر مبنای هدف سیستم طراحی شده

* انجام عمل بهم‌بندی الکتریکی پنل‌های فتوولتائیک

* خروجی گرفتن با مولتی‌متر از پنل‌های متصل شده بهم

آموزشگاه انرژی خورشیدی در تهران و کرج

بازدید فراگیران از محل اجرای پروژه

دوره عملی نصب سیستم‌های خورشیدی


جدیدترین مطالب سایت :