استانداردهای مدیریت انرژی

استانداردهای مدیریت انرژی

استانداردهای مدیریت انرژی ISO 500001، اخذ استاندارد مدیریت انرژی در تهران و کرج،مشاوره و ممیزی استاندارد مدیریت انرژی، استاندارد سیستم مدیریت انرژی

مشاوره، ممیزی و اخذ استانداردهای مدیریت انرژی

شرکت خدمات انرژی یلدای سهند با بیش از ده سال تجربه کاری در حوزه استانداردهای مدیریت انرژی(ISO 500001) و الزامات سازمان های ناظر ، نسبت به پیش ممیزی از شرکت/ سازمان مدعو اقدام نموده و نواحی قابل بهبود را به مدیریت سازمان اعلام می‌نماید و با اخذ نظر موافق و جلب همکاری مدیریت و کارکنان و تشکیل کارگروه های تخصصی و طرح ریزی فرایند مدیریت انرژی به سازمان میزبان کمک می نماید نظام نامه مدیریت انرژی، خط مشی و استراتژی های سازمان در حوزه انرژی، آیین نامه ها، رویه ها و چک لیست های انرژی و حتی فرایندها،مدارک و مستندات در سایر حوزه‌ها از جمله نظام نامه جامع کیفیت را که برای اخذ این استاندارد لازم هست تدوین نموده و به اخذ استاندارد مدیریت انرژی ISO50001  و جلب رضایت سازمان های ناظر نائل گردد.

شرکت خدمات انرژی یلدای سهند در کنار فعالیت های فوق  با برگزاری دوره های آموزشی اطمینان می یابد که کلیه کارکنان و مدیریت شرکت آگاهی و فرهنگ لازم برای ایجاد و مدیریت مصرف انرژی شرکت/ سازمان خود را دارند.


جدیدترین مطالب سایت :