بازرسی، تامین، تجهیز و نگهداری تاسیسات

بازرسی، تامین، تجهیز و نگهداری تاسیسات

تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمان در تهران و کرج،بررسی، تعمیر و نگهداشت تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان و صنعت،خدمات پشتیبانی و نگهداری تاسیسات ساختمان،خدمات هوشمندسازی موتورخانه،شرکت تعمیر و نگهداری ساختمان در تهران و کرج

بازرسی، تامین، تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمان و صنعت

بررسی، تعمیر و نگهداشت تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان و صنعت از جمله هوشمندسازی موتورخانه در این حوزه انجام می‌شود و خدمات خوبی برای بانک ها، شهرداری ها و بیمارستان های شهرهای تهران و کرج ارائه شده است.


جدیدترین مطالب سایت :