بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت،بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان،روش های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان،گرما و بهینه سازی مصرف انرژی،بهینه سازی مصرف انرژی چیست؟،طراحی مصرف انرژی در ساختمان و صنعت،تعریف بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان،روش های مناسب بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان،بهینه سازی مصرف انرژی یعنی چه؟،

ممیزی و طراحی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و صنعت

شرکت خدمات انرژی یلدای سهند در این حوزه  با داشتن کادری مجرب و متخصص در مهندسی انرژی، مکانیک و عارضه یابی بر مبنای مدل علمی عارضه یابی، میزان مصارف انرژی ساختمان/ صنعت میزبان را بررسی و نواحی انحراف شدید را مشخص می نماید و سپس با استفاده از مدل های علمی، امکانات و تسهیلات موجود، نظر و اهداف کارفرما، اقدامات اصلاحی را تعریف و اجرا می نماید و و کمک می نماید کاهش شدیدی در میزان مصارف انرژی گاز و برق صورت گرفته و صرفه جویی بزرگی در این حوزه اتفاق بیافتد و در صورت رضایت کارفرما، به استناد میزان صرفه جویی که صورت گرفته پیگیری لازم برای استفاده از برق شهری برای تولید رمز ارز نیز صورت می گیرد.

  • شایان ذکر است حق الزحمه عارضه یابی و اجرای اقدامات اصلاحی، از محل صرفه جویی صورت گرفته اخذ می‌گردد.

جدیدترین مطالب سایت :