مجوزها و گواهینامه های شرکت یلدای سهند

مجوزها و گواهینامه های شرکت یلدای سهند

گواهینامه‌ و مجوزها

گواهی تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی از وزارت تعاون،کار، و رفاه اجتماعی

گواهی تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی از وزارت تعاون،کار، و رفاه اجتماعی

گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز

گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز

پروانه بهره برداری فنی و مهندسی از وزارت صمت

پروانه بهره برداری فنی و مهندسی از وزارت صمت

کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی

 عضو انجمن صنفی خدمات انرژی ایران

عضو انجمن صنفی خدمات انرژی ایران

نمایندگی انجمن خورشیدی

نمایندگی انجمن خورشیدی

نمایندگی انجمن مدیریت مصرف انرژی

نمایندگی انجمن مدیریت مصرف انرژی

مجوز آموزش کارورزی

مجوز آموزش کارورزی دوره های شرکت یلدای سهند


جدیدترین مطالب سایت :